Wynajem monterów maszyn i urządzeń

Jeżeli potrzebują Państwo specjalistów od demontażu, testowania, modernizacji, spawania, montażu, transportu – możemy zaoferować wynajem monterów maszyn i urządzeń.

Nasi monterzy posiadają nienormowany czas pracy – moga być wynajęci na dowolny okres czasu w zależności od zakresu prac do wykonania.

Wszyscy monterzy, których zatrudniamy są specjalistami w następujących dziedzinach (lista nie jest kompletna):

 • instalacji maszyn i urządzeń przemysłowych dla fabryk, elektrowni, rafinerii, czy też innych zakładów przemysłowych
 • instalacji systemów alarmowych
 • testowania maszyn przed przenoszeniem
 • testowania maszyn po przeniesieniu
 • modernizacji maszyn
 • modernizacji systemów elektrycznych
 • sporządzania dokładnych planów przenoszenia fabryk
 • zarządzania planem przenoszenia fabryki / maszyn
 • spawania wszystkimi metodami, wliczajac w to spawanie gazowe oraz elektryczne
 • rozładowywania maszyn i urządzeń
 • rozpakowania maszyn po przeniesieniu
 • instalacji kotłów
 • montażu pieców hutniczych
 • instalowania całych linii montażowych
 • montażu farm słonecznych
 • montażu turbin wiatrowych
 • instalacji systemów wentylacji
 • oraz wielu innych działań

Przygotowanie dokumentacji:

Nasza firma oferuje wykonanie niezbędnej dokumentacjizarządzanie projektem przenoszenia fabryk oraz wszystkich jej systemów i elementów z osobna.

Zdajemy sobie sprawę jak ważne jest profesjonalne, bezpieczne i idealne odwzorowanie położenia wszystkich elementów aby mogły one bezpiecznie i wydajnie funkcjonować.

Nasz wynajem monterów maszyn i urządzeń to gwarancja oddania pracy w dobre ręce i cieszenie się efektywnym, szybkim i profesjonalnym postawieniem firmy na nogi po okresie demontażu i transportu.

Ceny przenoszenia maszyn / fabryki:

Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza zapytania i sprecyzowania zakresu działań, których Państwo potrzebują.

Nasi specjaliści skontaktują się państwem i umówią się na spotkanie w celu obejrzenia całej fabryki i jej wyposażenia.

Jest to niezbędne, aby przygotować pełny kosztorys całej operacji przenoszenia.