Na sprzedaż KOMPLETNA INSTALACJA ODWADNIAJĄCA Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW – DZIAŁAJĄCA

Formularz zapytania

Stanowisko: Na sprzedaż KOMPLETNA INSTALACJA ODWADNIAJĄCA Z OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW - DZIAŁAJĄCA

Na sprzedaż kompletna instalacja odwadniania osadów ściekowych wraz z oczyszczalnią ścieków- DZIAŁAJĄCA!
Instalacja jest w ciągłej eksploatacji- 100% sprawna. 

W CELU USTALENIA SZCZEGÓŁÓW ORAZ PO WIĘCEJ KONKRETNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH CENY, TRANSPORTU CZY MONTAŻU ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI!

W skład instalacji wchodzą następujące podinstalacje: 

 • Dwa dwupokładowe sita wibracyjne:
  materiał wchodzący do instalacji oczyszczania jest najpierw przesiewany w celu usunięcia dużych zanieczyszczeń, takich jak kamienie, kawałki drewna itp. Czysty szlam jest transportowany do następnej części instalacji. Zawartość suchej masy wchodzącego osadu 5 – 10% (g suchej masy/g osadu)

 

 • Stacja flokulantów:
  w celu przyspieszenia odwadniania osadu można zastosować w pełni automatyczną jednostkę produkcji flokulantów i wtrysku. Dwie identyczne stacje flokulantów, zbudowane przez Fraccaroli&Balzan, zainstalowane w dwóch ułożonych w stosy 6m (20 stóp) kontenerach.

 

 • Instalacja zagęszczacza:
  Po przesiewaniu i (w razie potrzeby) dodaniu flokulantu, osad zagęszcza się w dwóch zbiornikach zagęszczających o pojemności 2000 m3. Cząsteczki osadu osadzają się na dnie grawitacyjnie i są zbierane w środku basenu przez obracający się system grabienia. Stąd szlam jest pompowany w kierunku jednostki odwadniającej.

 

 • „Mleczko“ wapnienne:
  Aby odwadnianie było efektywne „Mleczko“ z wapna (mieszanina wody i wapna palonego) jest dodawane do osadu przed odwodnieniem. „Mleko“ wapienne działa jak koagulant, dzięki czemu cząsteczki szlamu kleją się do siebie i ułatwiają odwadnianie. Na miejscu zainstalowane jest specjalnie zaprojektowana produkcja mleczka wapniennego oraz instalacja wtryskowa składająca się z silosu do szybkiego magazynowania wapna, zbiornika do przygotowania mleczka wapiennego oraz zbiornika buforowego. Zbiornik przygotowawczy i zbiornik buforowy są zainstalowane wewnątrz 6m (20 stóp) kontenera.

 

 • Instalacja odwadniająca:
  Do odwadniania osadu stosuje się pięć komorowych pras filtracyjnych. Każda prasa posiada własną pompę zasilającą, składa się z 159 komór i ma objętość ciasta (suchego osadu) 9 m3. Woda jest wyciskana z osadu, w wyniku czego powstają ciasta o zawartości suchej masy od 40 do 55 %DM. Prasy są instalowane na konstrukcji nośnej o wysokości +/;- 10 m.

 

 • Oczyszczalnia ścieków:
  Woda oddzielona od osadu ściekowego musi być oczyszczona przed odprowadzeniem. Dlatego też instalowana jest kompletna instalacja uzdatniania wody. pH jest korygowane (przy użyciu H2SO4 96%), dodawany jest koagulant (FeCl3 40%) i dodawany jest flokulant (polimer) przed przejściem do separatora lamelowego. Po separatorze lamelowym, czysta woda jest wysyłana do 7 identycznych ciągłych piaskownic (Nordic water – dynasand) w celu usunięcia najmniejszych zawieszonych cząstek.