Przenoszenie fabryk za granicę

Nasza firma została założona z myślą udostępnienia wysokiej jakości usług przenoszenia fabryk za granicę do każdego rejonu świata. Wszystkie nasze usługi w zakresie relokacji i przenoszenia wykonywane są przez liczną i kompetentną grupę specjalistów od montażu, demontażu i zarządzania projektem.

 

Nasi specjaliści od montażu:

Nasz zespół ekspertów jest niezwykle doświadczony w przenoszeniu wielu różnych fabryk, linii produkcyjnych i zakładów produkcyjnych z Anglii do Europy, Azji (w tym Azji Mniejszej), Afryki i pozostałych regionów świata. 

Oferujemy monterów odpowiedzialnych za:

 • odłączanie maszyn
 • odłączanie linii produkcyjnych
 • spawanie wieloma metodami (np. gazowe, elektryczne)
 • testowanie maszyn
 • pakowanie maszyn
 • modernizację maszyn przed i po przeniesieniu
 • podnoszenie maszyn
 • ładowanie maszyn na kontenery
 • sporządzanie planów przenoszenia fabryki
 • przygotowanie planu rozmieszczenia wyposazenia fabryki
 • i wiele innych usług

Posiadamy specjalistów zajmujących się tworzeniem planów relokacji i późniejszym ich zarządzaniem.

Nasi monterzy posiadają nienormowany czas pracy. Istnieje możliwosć wynajęcia ich na tydzień, miesiąc, jak również na dowolny okres czasu .

Przeprowadzimy inspekcję, sporządzimy szczegółowe plany rozmieszczenia urządzeń i systemów. Zarządzanie projektem przenoszenia fabryk to jedna z podstawywych czynności gwarantująca szybkie i należyte przeniesienie całej fabryki. Wykonujemy projekty dla wszystkich fabryk, zakładów przemysłowych i elektrowni, bez względu na ich branżę.

Dodatkowo posiadamy szereg możliwości transportowych przystosowanych dodatkowo do transportu wielkogabarytowych elementów przemysłowych. Nasi kierowcy są doświadczeni a wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w najnowocześniejsze systemy nawigacyjne.

 

Zakres naszych prac:

Nasza firma oferuje cały szereg prac niezbednych podczas przenoszenia fabryk, zakładów przemysłowych, elektrownii i maszyn. Są to np.:

 • kompletne przenoszenie fabryk za granicę
 • demontaż maszyn i taśm produkcyjnych
 • instalowanie maszyn przemysłowych
 • przemieszczanie maszyn
 • podnoszenie maszyn
 • transport ciężkiego sprzętu
 • pakowanie maszyn
 • montaż instalacji elektrycznych i mechanicznych
 • sporządzanie planów relokacji i zarządzanie nimi
 • przygotowanie maszyn do transportu

Dostosowujemy się do potrzeb i wymagań indywidualnego klienta zarówno pod względem czasu wykonania, zakresu powierzonych nam usług, jak też oferty cenowej, która przygotowywana jest osobno dla każdego projektu.

Oferujemy też usługi logistyczne, niezwykle przydatne podczas planowania trasy transportu całego ładunku fabryki. Posiadamy w swoim wyposażeniu najnowocześniejsze maszyny i narzędzia ułatwiające demontaż, podnoszenie, ładowanie i rozładowywanie oraz montaż i testowanie.

Korzystamy z niezwykle ładownych wózków widłowych, dźwigów ruchomych i dużych żurawi do przenoszenia najcięższych elementów wyposażenia fabryk i zakładów.

 

Ubezpieczenie firmy:

Posiadamy ubezpieczenie w wysokości 5 milionów złotych dla całego twojego wyposażenia. Zapraszamy do skontaktowania się z naszym biurem i umówienia się na omówienie wszystkich szczegółów niezbędnych do przeprowadzenia relokacji całej fabryki, bądź też maszyn i linii produkcyjnych.

 

Współpraca z nami:

Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa do kontaktu z nami drogą mailową, telefoniczną, lub też poprzez wypełnienie i odesłanie nam formularza zapytania.

Skontaktujemy się z państwem a następnie przyjedziemy i dokonamy bezpłatnego szacowania kosztów.